GG.VII.6220.15.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

P R E Z Y D E N T A M I A S T A L U B I N A

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), Prezydent Miasta Lubina informuje społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 200, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z treścią decyzji zapoznać się można również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 3 sierpnia 2022r. na okres 14 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Data publikacji:03.08.2022 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudia Hamkało
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:03.08.2022 15:04