Lubin, 29 czerwca 2022r.
 
RM.0002.06.2022
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 5 lipca 2022r. o godz. 14.00 XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 34/2022
  3. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 35/2022
  4. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok szkolny 2022/2023 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 36/2022
  5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVII sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.06.2022 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:29.06.2022 15:16