Lubin, 13 kwietnia 2022r.
 
RM.0002.03.2022
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 19 kwietnia 2022r. o godz. 14.00 XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 20/2022
  3. Uchwała w sprawie powierzenia spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 18/2022
  4. Uchwała w sprawie powierzenia spółce Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 19/2022
  5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIV sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:13.04.2022 15:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:15.04.2022 11:59