Lubin, 12 stycznia  2022r.
 
RM.0002.01.2022
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 18 stycznia 2022r. o godz. 14.00 XXXII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 02/2022
  3. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 01/2022
  4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXII sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:13.01.2022 16:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:13.01.2022 16:24