Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 20 (parter)
tel. 76 3070568, 76 3070572
 
PRZEDMIOT SPRAWY:
Uzyskanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które przeżyły co najmniej lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  
WYMAGANE DOKUMENTY:
Dowody osobiste.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Wysyłanie wniosków o Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie następuje z inicjatywy Prezydenta miasta Lubina za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego po zgłoszeniu przez pary małżeńskie jubileuszu.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób z terenu miasta Lubina wręczane są przez Prezydenta Miasta na uroczystościach organizowanych przez Urząd Miejski w Lubinie.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 14:10