Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 8, 10 (parter)
tel. 76 3070635, 76 3070627, 76 3070628, 76 3070634
 
W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie (do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty
- sentencja wyroku sądu

OPŁATY SKARBOWE:
Czynność urzędowa - 11 zł
płatne w kasie Urzędu Miejskiego pok. 30 lub przelewem na konto:
Gmina Miejska Lubin
59-300 Lubin
ul. Kilińskiego 10
PeKaO S.A.
03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Oświadczenie o powrocie do nazwiska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 14:03