Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 8, 10 (parter)
tel. 76 3070635, 76 3070627, 76 3070628, 76 3070634
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- stawiennictwo osobiste;
- wypełniony formularz „Wniosek o zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu”
- dowód osobisty lub paszport polski
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
1000 zł – opłata za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu
84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa
dokonane w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym
  
TRYB ODWOŁAWCZY:
wniosek do Sądu Rejonowego w Lubinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  
PODSTAWA PRAWNA:
- art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- art.76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem urzędu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 14:00