Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 8, 10 (parter)
tel. 76 3070635, 76 3070627, 76 3070628, 76 3070634
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym”
- dowód osobisty lub paszport polski
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
38zł – za wydanie zaświadczenia, dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
w terminie 7 dni
  
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
 
PODSTAWA PRAWNA:
- art. 44 ust.1 pkt 3, art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o stanie cywilnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:57