Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 8, 10 (parter)
tel. 76 3070635, 76 3070627, 76 3070628, 76 3070634
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz „Wniosek o wydanie odpisu aktu”
- dowód osobisty
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
22 zł - za wydanie odpisu skróconego;
33 zł  - za wydanie odpisu zupełnego
dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
w terminie 7 dni
  
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
 
PODSTAWA PRAWNA:
- art. 44 ust.1 pkt , 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:55