Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 3 (parter)
tel. 76 3070617
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny", (wniosek do pobrania w załączniku)
- zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej (w przypadku żołnierza),
- karta powołania do czynnej służby wojskowej (w przypadku poborowego),
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku - w przypadku osób bezrobotnych),
- oświadczenie członka rodziny o braku dochodu,
- dowód osobisty członka rodziny (do wglądu).

OPŁATY SKARBOWE:
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 101 (I piętro) dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, pok. Nr 13.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o uznanie za posiadającego za wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:39