Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 3 (parter)
tel. 76 3070617
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Wypełniony  „wniosek o uznanie za żołnierza samotnego" , (wniosek do pobrania w załączniku)
- Kserokopia (oryginał do wglądu) karty powołania do odbycia służby wojskowej.
- Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej przez żołnierza (wydaje dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień).
- Oświadczenie poborowego / żołnierza *, że jest osobą nie będącą w związku małżeńskim, prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny lub dom mieszkalnym, w którym jest zameldowana na pobyt stały. 

OPŁATY SKARBOWE:
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 3 dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 10, pok. Nr 13.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 127 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego
Oświadczenie żołnierza samotnego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznanie za żołnierza samotnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:37