Miejsce:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 10
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
pok. 3 (parter)
tel. 76 3070617
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- "Wniosek o uchylenie decyzji" (do pobrania w załączniku)
- kserokopia umowy kupna-sprzedaży / dowodu likwidacji środka trwałego.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 3 (parter) dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubinie pok. nr 13.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Osobie, wobec której wydano decyzję o nałożeniu obowiązku świadczenia osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, natomiast od decyzji o przeznaczeniu do funkcji kuriera w terminie 14 dni.
Posiadaczowi nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, wobec którego wydano decyzję o przeznaczeniu do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:
Posiadacz nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, wobec którego wydano ostateczną decyzję o przeznaczeniu do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, jest obowiązany informować Prezydenta Miasta Lubina o rozporządzeniu tą nieruchomością lub rzeczą, obowiązek ten powinien zostać dopełniony w ciągu 3 dni od dnia rozporządzenia.
 
PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o uchylenie decyzji

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nakładanie obowiązku świadczenia na rzecz obrony
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.01.2022 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.01.2022 13:24