Lubin, 22 września 2021r.
RM.0002.07.2021
 
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 28 września 2021r. o godz. 14.00 XXIX sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza grupy Radnych –  PROJEKT NR 45/2021
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Lubin 2035 – Strategia Rozwoju Miasta Lubina” – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 44/2021
 4. Uchwała w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin do roku 2036 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 39/2021
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 41/2021
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 42/2021
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 43/2021
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 38/2021
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 40/2021
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 46/2021
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIX sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.09.2021 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.09.2021 14:22