Lubin, 16 czerwca 2021r.
 
RM.0002.06.2021
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 22 czerwca 2021r. o godz. 14.00 XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Lubin za 2020 rok
  3. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubin za 2020 rok
  4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi miasta Lubina wotum zaufania  – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady - PROJEKT NR 30/2021
  5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lubina za 2020 rok – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej –  PROJEKT NR 31/2021
  6. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Lubina absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej –  PROJEKT NR 32/2021
  7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 33/2021
  8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 34/2021
  9. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok szkolny 2021/2022 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT NR 35/2021
  10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVIII sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.06.2021 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:16.06.2021 15:20