Maj 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:26.05.2009 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:11.01.2011 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.01.2011 09:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 09:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-215/2009 Z DNIA 29
maja 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 09:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-214/2009 Z DNIA 29
maja 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 09:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-213/2009 Z DNIA 29
maja 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 09:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-212/2009 Z DNIA 29
maja 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 09:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-211/2009 Z DNIA 28
maja 2009 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P. 0151-190/2009 Prezydenta
Miasta Lubina z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-210/2009 Z DNIA 28
maja 2009 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacjo o
wykonaniu budżetu miasta Lubina za 2008 rok"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-209/2009 Z DNIA 27
maja 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-208/2009 Z DNIA 27
maja 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 262/2, o
powierzchni 3868 m², położonej w obrębie 4 miasta
Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-207/2009 Z DNIA 27
maja 2009 R.
w sprawie odmowy podziału nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 211/60, położonej obrębie 5 miasta Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-206/2009 Z DNIA 26
maja 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-205/2009 Z DNIA 25
maja 2009 R.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. -„Wyprawka
szkolna” z przeznaczeniem na pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników dla uczniów"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-204/2009 Z DNIA 25
maja 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 855/186,
o powierzchni 249 m², położonej w obrębie 8 miasta
Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-203/2009 Z DNIA 25
maja 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
geodezyjnymi: 69/61 i 69/62, położonej w obrębie 8 miasta
Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-202/2009 Z DNIA 22
maja 2009 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-201/2009 Z DNIA 22
maja 2009 R.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w celu poprawy
warunków zagospodarowania, części nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 60/2, położonej w obrębie 3
miasta Lubina oraz udzielenia...."

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-200/2009 Z DNIA 18
maja 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości Gminy Miejskiej
Lubin z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-199/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-198/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-197/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-196/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina
na 2009 rok dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-195/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta
Lubina na 2009 rok dla Urzędu Miejskiego w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-194/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie zmian w planie finansowym dla Urzędu Miejskiego w
Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-193/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2009r."

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-192/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru
Prezydenta Miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
10.06.2009 08:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-191/2009 Z DNIA 15
maja 2009 R.
w sprawie sprzedaży, w celu poprawy warunków
zagospodarowania, części nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 46/5, położonej w obrębie 4 miasta Lubina
oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika..."

(Tomasz Przyszlak)
26.05.2009 11:39 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)