Lubin, 12 lutego 2021r.
 
RM.0002.02.2021

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 17 lutego 2021r. o godz. 14.00 XXIV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 06/2021
  3. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 07/2021
  4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 80 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 08/2021
  5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.02.2021 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:15.02.2021 14:20