p.112
Halczak Piotr
76 307 0002
Audyt
p.112
Urbański Artur
76 307 0010
Audyt

Do zadań Referatu Audytu i Kontroli w szczególności  należy:
1. planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne w ramach  samorządu gminnego lub korzystających ze środków publicznych,
2. sporządzanie i realizowanie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli,
3. przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezydenta,
4. pomoc o charakterze doradczym w opracowaniu i wdrażaniu systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
5. współdziałanie z Komisjami Rady Miejskiej oraz organami kontroli zewnętrznej w zakresie ich działalności kontrolnej wobec Urzędu i podległych jednostek,
6. sporządzanie na wniosek Prezydenta analiz ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych.
7. opracowanie i bieżące uaktualnianie analizy potrzeb audytu,
8. opracowanie rocznego planu audytu,
9. prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu,
10. prowadzenie akt bieżących audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych,
11. realizacja planowanych zadań audytowych,
12. opracowanie i przedkładanie Prezydentowi rekomendacji dotyczących audytowanych podmiotów oraz wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie ich funkcjonowania,
13. opracowanie i przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:03.02.2021 10:48