Lubin, 27 stycznia 2021r.
 
RM.0002.01.2021
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 2 lutego 2021r. o godz. 14.00 XXIII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 01/2021
  3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021- 2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 02/2021
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 03/2021
  5. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Miejskiej Lubin – „Lubin 2035 – Strategia Rozwoju Miasta Lubina”, w tym trybu konsultacji w zakresie projektu strategii – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 04/2021
  6. Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady -  PROJEKT NR 05/2021
  7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:27.01.2021 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.02.2021 12:32