Lubin, 17 grudnia 2020r.
 
RM.0002.09.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 713) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 22 grudnia 2020r. o godz. 14.00 XXII sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2021 rok – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 57/2020
  3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021 - 2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 58/2020
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 63/2020
  5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 59/2020
  6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego, zmienionej Uchwałą Nr XX/142/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 października 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 60/2020
  7. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 62/2020
  8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 61/2020
  9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.12.2020 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:17.12.2020 14:24