I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2021 rok
Uchwała Nr XXI/154/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6385  z dnia 25.11.2020 r.)
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)
OSOBY PRAWNE (DN-1, ZDN-1, ZDN-2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104 z 14.06.2019 r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2021 rok
Uchwała Nr XXI/153/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6384 z dnia 25.11.2020 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)
OSOBY PRAWNE (DR-1, ZDR-1, ZDR-2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105 z 14.06.2019 r.)
 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2021 rok
Uchwała Nr XXI/152/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6383 z dnia 25.11.2020 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)
OSOBY PRAWNE (DL-1, ZDL-1, ZDL-2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126 z 17.06.2019 r.)
 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2021 rok
Uchwała nr XXI/151/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6382 z dnia 25.11.2020 r.),
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436 z 28.12.2018r.)

V. Stawki opłaty targowej na 2021 rok
Zgodnie z art. 31  zzm. ustawy z dnia 09 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej nie pobiera się.

VI. Opłata od posiadania psów
Na 2021 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
VII. Opłata reklamowa
Na 2021 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty reklamowej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.12.2020 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.11.2021 15:32