Lubin, 10 listopada 2020r.
 
RM.0002.08.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 713) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 17 listopada 2020r. o godz. 14.00 XXI sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 50/2020
  3. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 51/2020
  4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 52/2020
  5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 53/2020
  6. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin- inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 54/2020
  7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 55/2020
  8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2040 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 56/2020
  9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:10.11.2020 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.11.2020 09:23