W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. (znak ZPOW-571-32/20) dotyczącymi przyjmowania przez Urzędników Wyborczych, za pośrednictwem urzędów gmin, zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji, wskazuje się następujące sposoby przyjmowania zgłoszeń:

- Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 10,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r., w zaklejonej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie kandydatów na członków OKW”;

- przesłanie w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres eslabicka@um.lubin.pl - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00 do 16:00.
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 76 7468 149.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób upoważnionych) do zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:27.03.2020 11:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Słabicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak