I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2020 rok
Uchwała Nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6852  z dnia 28.11.2019 r.)
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)
OSOBY PRAWNE (DN-1, ZDN-1, ZDN-2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104 z 14.06.2019 r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2020 rok
Uchwała Nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6854 z dnia 28.11.2019 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3)
OSOBY PRAWNE (DR-1, ZDR-1, ZDR-2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105 z 14.06.2019 r.)
 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2020 rok
Uchwała Nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6855 z dnia 28.11.2019 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)
OSOBY PRAWNE (DL-1, ZDL-1, ZDL-2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126 z 17.06.2019 r.)
 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2020 rok
Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6853 z dnia 28.11.2019 r.),
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436 z 28.12.2018r.)

V. Opłata targowa
1. Stawki opłaty targowej na 2020 rok
Uchwała nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5263 z dnia 3.12.2015 r.).
 
VI. Opłata od posiadania psów
Na 2020 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
VII. Opłata reklamowa
Na 2020 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty reklamowej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.01.2020 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.11.2021 15:34