RM.0002.08.2019

 

Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję  w dniu 29 października 2019r. o godz. 14.00 X sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacje Przewodniczącej Rady.

 2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Lubin konsultacji społecznych dotyczących Lubińskiego Budżetu Obywatelskiego – inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych PiS – PROJEKT NR 41/2019

 3. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowejinicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 50/2019

 4. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 51/2019

 5. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 42/2019

 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Czesława Niemena w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 43/2019

 7. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 – Gimnazjum Sportowego w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 44/2019

 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 45/2019

 9. Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 5 w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 46/2019

 10. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 47/2019

 11. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
  -
  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 48/2019

 12. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023 - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady -  PROJEKT NR 49/2019

 13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

   

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

      Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:X Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Data publikacji:24.10.2019 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Piszczek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:24.10.2019 10:24