Lubin, 28 sierpnia 2019r.
 
RM.0002.07.2019
 
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 3 września 2019r. o godz. 14.00 IX sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 28/2019.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 31/2019.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67 miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 32/2019
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76 miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 33/2019
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 66 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 34/2019
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 68 -inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 36/2019
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 35/2019
 9. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ustalonej jako pomnik przyrody - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 29/2019
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2019r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 39/2019
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 – 2039 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 40/2019
 12. Uchwała w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 37/2019
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 maja 2019r., w sprawie : akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie i nadania jej statutu – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  – PROJEKT NR 30/2019
 14. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 38/2019
 15. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:28.08.2019 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak