Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r.poz.506) Prezydent Lubina przedstawił Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2018 roku.

Uprzejmie informuję, że podczas sesji Rady Miejskiej Lubina, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej, w sekretariacie Biura Rady Miejskiej w Lubinie, ul. Rynek 23, Ratusz,  pok. 106a. (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 10 czerwca 2019 roku do godz. 16.00.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.06.2019 15:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:10.06.2019 10:21