Lubin, 16 kwietnia 2019r.
 
RM.0002.04.2019
Działając w oparciu o art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 24 kwietnia 2019r. o godz. 14.00 VI sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Miejskiej Lubin – PROJEKT NR 13/2019
4. Zapytania, interpelacje i wnioski.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.04.2019 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.04.2019 12:26