Lubin, 20 marca 2019r.
 
RM.0002.03.2019
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 26 marca 2019r. o godz. 14.00 V sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przyjęcia kontraktu społecznego w ramach zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Lubin - inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Lubin 2006 - PROJEKT NR 09/2019
3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 10/2019.
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2019- inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 11/2019
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2019 – 2039 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 12/2019
6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta -  PROJEKT NR 05/2019
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubinie i nadania statutu, zmienionej uchwałą nr XXVIII/256/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 marca 2017r. oraz uchwałą nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 września 2017r. – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  – PROJEKT NR 06/2019
8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2019 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  – PROJEKT NR 08/2019
9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:V Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.03.2019 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak