Lubin, 6 luty 2019r.
 
RM.0002.01.2019
 
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 12 lutego 2019r. o godz. 14.00 III sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 01/2019
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie i wyłączenia Szkoły Podstawowej nr 7 – Szkoły Sportowej i V Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 02/2019.
4. Uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie i Muzeum Historycznego w Lubinie (w organizacji) w jedną instytucję pod nazwą Muzeum Historyczne w Lubinie. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 03/2019
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia harmonogramu planu pracy Komisji Rewizyjnej – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady Miejskiej – PROJEKT NR 04/2019
6. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:06.02.2019 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.02.2019 14:35