Lubin jest korzystnie położonym pod względem geograficznym jak również komunikacyjno–drogowym 80 tysięcznym miastem. Znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, na obszarze Wysoczyzny Lubińskiej będącej częścią Niziny Śląsko – Łużyckiej. Lubin jest siedzibą powiatu zamieszkałego przez 110,5 tysiąca osób. Leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych oraz w niewielkiej odległości od dużych ośrodków miejskich i turystyczno- rekreacyjnych. Od stolicy regionu Wrocławia oddalony jest o 69 km.
Miasto dysponuje dużym potencjałem obsługi drogowego ruchu tranzytowego prowadzącego z zachodu na wschód i z północy na południe.

Lubin należy do najstarszych polskich osad. Prawa miejskie uzyskał pomiędzy 1284 a 1289 rokiem z rąk Księcia Ścinawskiego Przemka.
Odkrycie w 1957 roku pokładów rud miedzi zdeterminowało jego gospodarczy charakter, stając się siłą napędową rozwoju. Już 10 lat po tym odkryciu powierzchnia Lubina zwiększyła się 12-krotnie i obecnie wynosi 42 km2. Przemysł oparty na wydobyciu, wzbogacaniu i przetwarzaniu rud nadal stanowi podstawową gałąź wytwórczości regionu.
Lubin znajduje się nad rzeką Zimnicą, która przepływa przez miasto na odcinku 8 km i jest lewym dopływem Odry. Nisko położony obszar miasta, otwarty ku zachodowi, pozostaje pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, że jest to jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych Polski.
Największym bogactwem naturalnym na obszarze Lubina są surowce mineralne: złoża rudy miedzi, węgla brunatnego, soli, gazu oraz surowców ceramiki budowlanej. Te naturalne zasoby stwarzają duże możliwości wykorzystania gospodarczego.

Powierzchnia Gminy Miejskiej Lubin wynosi 4068 ha z tego 2172 ha stanowią użytki rolne; 466 ha – grunty leśne i zadrzewione; 1329 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane; 34 ha – nieużytki; 43 ha – grunty pod wodami; 24 ha – tereny różne. Wody powierzchniowe zajmują 61 ha.

Na terenie miasta funkcjonuje międzynarodowe lotnisko Aeroklubu Zagłębia Miedziowego o powierzchni 120 ha i służy nie tylko dla celów sportowo-szkoleniowych, ale również gospodarczych wobec potrzeb KGHM Polska Miedź SA. Na jego terenie istnieje posterunek graniczny umożliwiający odprawy celne i paszportowe.
Lubin jest położony w strefie silnego oddziaływania KGHM-u, co łączy się z możliwością nawiązania współpracy gospodarczej na bazie przemysłu miedziowego. Ponadto dobrze prosperuje handel prywatny, usługi, przemysł spożywczy i instalatorsko-montażowy.

W Lubinie corocznie odbywa się znany w artystycznym świecie Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej oraz wiele innych imprez o zasięgu ogólnokrajowym.
W dwóch galeriach: „Zamkowej” i „Jadwidze” prezentowana jest twórczość najwybitniejszych plastyków kraju i Europy.

Atrakcją miasta jest uruchomiona w 1996 roku na bazie starej wieży ciśnień, najwyższa w Polsce 33,5-metrowa ściana wspinaczkowa.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.10.2008 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:13.10.2020 13:41