Lipiec 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:16.07.2018 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:13.08.2018 15:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.08.2018 15:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2018 z dnia 31
lipca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2018 15:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2018 z dnia 31
lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
13.08.2018 15:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2018 z dnia 31
lipca 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.08.2018 15:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.210.2018 z dnia 30
lipca 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
06.08.2018 15:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.209.2018 z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie odmowy zbycia nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 2/5, położonej w obrębie 6
miasta Lubina, na poprawę zagospodarowania nieruchomości
przyległej."

(Tomasz Przyszlak)
06.08.2018 15:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.208.2018 z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2018 z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2018 z dnia 26
lipca 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2018 z dnia 25
lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz
Powiatu Lubińskiego."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2018 z dnia 25
lipca 2018 r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2018 z dnia 24
lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartały 2018 roku."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2018 z dnia 24
lipca 2018 r. w sprawie warunkowego umorzenia należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2018 z dnia 19
lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie
osoby w Domu Opieki Szarotka w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2018 z dnia 19
lipca 2018 r. w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2018 z dnia 18
lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu
notarialnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2018 z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2018 z dnia 17
lipca 2018 r. w sprawie należności czynszowych związanych
z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
01.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2018 z dnia 16
lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia
Rzeczpospolita Samorządna."

(Tomasz Przyszlak)
16.07.2018 13:11 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)