Czerwiec 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czerwiec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.06.2018 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:13.07.2018 15:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.07.2018 15:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.183.2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
13.07.2018 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.182.2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 15:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie
P.0050.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy
Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym
Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa." na
"Zarządzenie P.0050.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w
imieniu Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Ogólnym Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.181.2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości oraz nieodpłatne przeniesienie prawa
własności garażu."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.180.2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz
użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości
gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.179.2018 z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.178.2018 z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2018 z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Lubinie oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2018 z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Lubinie oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2018 z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2018 z dnia 27
czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2018 z dnia 25
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego
świadczenia dobry start, z wyłączeniem prawa do wydawania
rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2018 z dnia 25
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonego postępowania z
wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2018 z dnia 25
czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie P.0050.155.2018 z
dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji
konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowisko
Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2018 z dnia 25
czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską
Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2018 z dnia 25
czerwca 2018 r. w sprawie umorzeń należności o
charakterze cywilnoprawnym z tytułu opłat dotyczących
uszkodzenia mienia."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2018 z dnia 25
czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym z tytułu przejazdu komunikacją
miejską bez biletu."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2018 z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2018 z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2018 z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na
rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży, określonego w ofercie Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa w
Lubinie, ul. Bolesława Prusa 4."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2018 z dnia 21
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia
Rzeczpospolita Samorządowa."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2018 z dnia 20
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKcjonariuszy Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem
prawa do wydawania decyzji administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego
świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu
alimentacyjnego, z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji
administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania
informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biura
informacji gospodarczej, podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, dokonywania czynności w
ramach prowadzonego postępowania, z wyłączeniem prawa do
wydawania decyzji administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonych postępowań z
wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania
postępowań i działań."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2018 z dnia 13
czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do
wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektorów placówek
oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za
2017r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Centrum Kultury Muza w Lubinie za 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława
STaszica w Lubinie za 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie za
2017r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.150.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Muzeum Historycznego w Lubinie za 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.149.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.148.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2018 z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty pierwszej
opłaty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2018 z dnia 8
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw
dotyczących świadczenia dobry start."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2018 z dnia 8
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowania w sprawie świadczenia dobry start a także do
wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2018 z dnia 8
czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowania w sprawie świadczenia dobry start, a także
do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji
administracyjnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2018 z dnia 8
czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską
Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2018 z dnia 8
czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2018 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2018 z dnia 6
czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2018 10:54 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)