Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję                                          w dniu 29 maja  2018r. o godz. 14.00  XL sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Informacje Przewodniczącego Rady.

  2. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego-inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 33/2018.

  3. Uchwała w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 34/2018.

  4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Bogusława Potocka

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: XL Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Data publikacji:23.05.2018 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Robert Zujewicz
Data aktualizacji:23.05.2018 13:57