Maj 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Maj 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.05.2018 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:10.08.2018 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 15:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17
maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru
kolejowego."

(Tomasz Przyszlak)
10.08.2018 15:22 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17
maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru
kolejowego.

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2018 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie wypowiedzenia umów dzierżaw
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2018 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2018 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2018 10:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.132.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia
etatu w roku szkolnym 2018/2019."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.131.2018 z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia informacji za 2017 rok, o
której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2018 z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2018 z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko
do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.128.2018 z dnia 29
maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska
Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.127.2018 z dnia 25
maja 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.126.2018 z dnia 25
maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie
osoby w Domu Opieki Szarotka w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.125.2018 z dnia 25
maja 2018 r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską
Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.124.2018 z dnia 24
maja 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej
Projekt (JRP) dla zadania pn. Rewitalizacja Miasta Lubina
poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej."

(Tomasz Przyszlak)
05.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.123.2018 z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia kierunku kształcenia w
Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2018 z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia
terminu zapłaty należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2018 z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2018 z dnia 18
maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2018 z dnia 18
maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2018 z dnia 18
maja 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2018 z dnia 18
maja 2018 r. w sprawie umorzenia należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.116.2018 z dnia 18
maja 2018 r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.115.2018 z dnia 18
maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17
maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru
kolejowego."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.113.2018 z dnia 16
maja 2018 r. w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia
etatu dla nauczyciela roku szkolnym 2018/2019."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.112.2018 z dnia 16
maja 2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.111.2018 z dnia 15
maja 2018 r. zmieniające zarządzenie P.0050.99.2018 z dnia
26 kwietnia 2018r. w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.110.2018 z dnia 14
maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu
dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.05.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.109.2018 z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)