Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Informacja 
dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
 
- z dniem 31 maja 2018r. upływa termin wniesienia II-ej raty opłaty za korzystanie w 2018r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek: Gmina Miejska Lubin Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław  03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 bądź z wykorzystaniem WebPOS Paybynet
- Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późniejszymi zmianami ), zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej w art. 18 ust. 12b powyższej ustawy: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać pod numerem telefonu 76 74 68 237

Lubin, 2018-05-09

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.05.2018 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Pomykała
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.