Marzec 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Marzec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.03.2018 16:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:03.08.2018 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.08.2018 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27
marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
03.08.2018 08:13 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27
marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2017.

(Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27
marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 11:18 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27
marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2017.

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.078.2018 z dnia 30
marca 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.077.2018 z dnia 30
marca 2018 R. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.076.2018 z dnia 28
marca 2018 R. w sprawie określenia formy przekazywania
sprawozdań budżetowych i finansowych."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.075.2018 z dnia 28
marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.074.2018 z dnia 28
marca 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27
marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.072.2018 z dnia 27
marca 2018 R. w sprawie zmiany czasu trwania okresu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
oznaczonych nr geodezyjnymi: 660/48 i 660/54, położonych w
obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.071.2018 z dnia 26
marca 2018 R. w sprawie rozłożenia na raty oraz
przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.070.2018 z dnia 26
marca 2018 R. w sprawie odmowy rozłożenia na raty oraz
przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 651/17,
położonej w obrębie 8 miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.069.2018 z dnia 26
marca 2018 R. w sprawie przesunięcia terminu opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.068.2018 z dnia 26
marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.067.2018 z dnia 21
marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.066.2018 z dnia 19
marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.065.2018 z dnia 15
marca 2018 R. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
wsparcie lub powiedzenie do realizacji zadań publicznych w
2018 r."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.064.2018 z dnia 14
marca 2018 R. w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.063.2018 z dnia 14
marca 2018 R. w sprawie dzierżaw nieruchomości gruntowych
zabudowanych garażami."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.062.2018 z dnia 14
marca 2018 R. w sprawie rozłożenia na raty oraz
przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.061.2018 z dnia 13
marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
30.03.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.060.2018 z dnia 12
marca 2018 R. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lubina nr 46."

(Tomasz Przyszlak)
30.03.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.059.2018 z dnia 12
marca 2018 R. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego
kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki Szarotka w
Lubinie w 2018 roku."

(Tomasz Przyszlak)
30.03.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.058.2018 z dnia 9
marca 2018 R. w sprawie zatwierdzenia diagnoz szkół
podstawowych, dla których Gmina Miejska Lubin stanowi organ
prowadzący na potrzeby uzyskania wsparcia..."

(Tomasz Przyszlak)