Lubin, dnia  21 lutego  2018r.
 
RM.0002.02.2018
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 27 lutego  2018r. o godz. 14.00  XXXVII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Regionalnemu Centrum Sportowemu Spółka z o.o. w Lubinie zadań własnych Gminy Miejskiej Lubin z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 12/2018.
3. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części dróg na terenie Gminy Miejskiej Lubin poprzez wyłączenia ich z użytkowania  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 13/2018.
4. Uchwała w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Komisji Rewizyjnej -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT NR 14/2018
5. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny dla miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 15/2018.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 16/2018.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.02.2018 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak