Luty 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Luty 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.02.2018 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.03.2018 16:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.03.2018 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.051.2018 z dnia 28
lutego 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 16:01 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.050.2018 z dnia 28
lutego 2018 R. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.049.2018 z dnia 28
lutego 2018 R. w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.048.2018 z dnia 28
lutego 2018 R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin na spotkaniu
założycielskim Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.047.2018 z dnia 27
lutego 2018 R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.046.2018 z dnia 27
lutego 2018 R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego Centrum
Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.045.2018 z dnia 27
lutego 2018 R. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.044.2018 z dnia 27
lutego 2018 R. zmieniające zarządzenie P.0050.23.2018 z
dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego..."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.043.2018 z dnia 26
lutego 2018 R. w sprawie odmowy umorzenia z tytułu
należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.042.2018 z dnia 26
lutego 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.041.2018 z dnia 22
lutego 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.040.2018 z dnia 21
lutego 2018 R. w sprawie umorzeń z tytułu należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.039.2018 z dnia 20
lutego 2018 R. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubin na 2018 rok."

(Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.038.2018 z dnia 20
lutego 2018 R. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.037.2018 z dnia 19
lutego 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.036.2018 z dnia 16
lutego 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)