I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/303/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4905 z dnia 28.11.2017 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek od nieruchomości)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/304/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4906 z dnia 28.11.2017 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek rolny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2018 rok
Uchwała Nr XXXIV/305/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4907 z dnia 28.11.2017 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek leśny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2018 rok
Uchwała nr XXXIV/302/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4909 z dnia 28.11.2017 r.),
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025)

V. Opłata targowa
1. Stawki opłaty targowej na 2018 rok
Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5263 z dnia 3.12.2015 r.).
 
VI. Opłata od posiadania psów
Na 2018 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
VII. Opłata reklamowa
Uchwała nr XXXV/326/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/269/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty reklamowej
Uchwała nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/272/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłątę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:02.01.2018 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.11.2021 15:34