Lubin, dnia  12 grudnia  2017r.
 
RM.0002. 11.2017
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 19 grudnia  2017r. o godz. 14.00  XXXV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2017r. -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 99/2017.
3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017  - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 100/2017.
4. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2018r. -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 96/2017.
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 97/2017.
6. Uchwała w sprawie propozycji zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 98/2017.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/269/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie opłaty reklamowej -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 101/2017.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/272/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 102/2017.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 2 w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 103/2017.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 3 w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 104/2017
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 105/2017
12. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki , rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 106/2017
13. Uchwała w sprawie nazwy ulicy na terenie miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 107/2017
14. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.12.2017 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.12.2017 12:07