Grudzień 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grudzień 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.12.2017 15:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.01.2018 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.01.2018 14:37 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017.

(Tomasz Przyszlak)
12.01.2018 14:37 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.

(Tomasz Przyszlak)
12.01.2018 14:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
12.01.2018 14:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.416.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie sprostowania udziału w nieruchomości wspólnej."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.415.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Annie Ćwian -
pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.414.2017 z dnia 29
grudnia 2017 R.
w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.413.2017 z dnia 28
grudnia 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.407 z dnia 18 grudnia
2017r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie udziału w nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.412.2017 z dnia 28
grudnia 2017 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2018
roku...."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.411.2017 z dnia 22
grudnia 2017 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.410.2017 z dnia 21
grudnia 2017 R.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych na realizację zadania publicznego..."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.409.2017 z dnia 20
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.408.2017 z dnia 20
grudnia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.407.2017 z dnia 18
grudnia 2017 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie udziału w nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.406.2017 z dnia 18
grudnia 2017 R.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.405.2017 z dnia 15
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 13:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.404.2017 z dnia 15
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
20.12.2017 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.403.2017 z dnia 15
grudnia 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.402.2017 z dnia 15
grudnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.401.2017 z dnia 15
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.400.2017 z dnia 14
grudnia 2017 R.
w sprawie umorzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.399.2017 z dnia 14
grudnia 2017 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.398.2017 z dnia 13
grudnia 2017 R.
w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu
czynszu za dzierżawę gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.397.2017 z dnia 13
grudnia 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska planowane do realizacji w 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.396.2017 z dnia 13
grudnia 2017 R.
w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Lubin prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
18.12.2017 15:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.395.2017 z dnia 12
grudnia 2017 R.
w sprawie umorzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez
biletu."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.394.2017 z dnia 11
grudnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.393.2017 z dnia 11
grudnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.392.2017 z dnia 8
grudnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.391.2017 z dnia 8
grudnia 2017 R.
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w Domu Opieki
Szarotka w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.390.2017 z dnia 7
grudnia 2017 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu
komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.389.2017 z dnia 6
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.388.2017 z dnia 6
grudnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
14.12.2017 12:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.387.2017 z dnia 6
grudnia 2017 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do występowania w
imieniu Gminy Miejskiej Lubin na spotkaniu założycielskim
Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa."

(Tomasz Przyszlak)