Informacja o zakończeniu usuwania azbestu w Gminie Miejskiej Lubin.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU USUWANIA AZBESTU W GMINIE MIEJSKIEJ LUBIN
 
Informujemy, że w Lubinie zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina” dofinansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
W wyniku ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursowego naboru wniosków na rok 2017 Gminie Miejskiej Lubin przyznano dotację na realizację tego zadania. 
Zadanie obejmowało wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Osiągnięto zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny tj. usunięto azbest z 90 nieruchomości zarówno z budynków mieszkalnych jak i gospodarczych, a także z altan Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w ilości łącznej 87,47Mg.
Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.
Całkowity koszt zadania wyniósł 53160,63zł i został pokryty ze środków finansowych   przeznaczonych na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 45186,53zł, co stanowi 85% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Lubin.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zakończeniu usuwania azbestu w Gminie Miejskiej Lubin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:19.10.2017 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Kosiedowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.