Październik 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Październik 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.10.2017 16:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.11.2017 15:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.11.2017 15:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2017 15:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2017 15:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie nieodpłatnego przekazania centrali
telefonicznej."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2017 15:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2017 15:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agacie Bończak
Dyrektorowi Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2017 15:52 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Edukacji
Przyrodniczej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
06.11.2017 15:52 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2017 z dnia 31
października 2017 R.
w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.11.2017 15:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.352.2017 z dnia 30
października 2017 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.11.2017 15:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.351.2017 z dnia 30
października 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.11.2017 15:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.350.2017 z dnia 27
października 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.11.2017 15:42 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.349.2017 z dnia 27
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.348.2017 z dnia 26
października 2017 R.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.347.2017 z dnia 25
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.346.2017 z dnia 25
października 2017 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego..."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.345.2017 z dnia 25
października 2017 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.344.2017 z dnia 24
października 2017 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.343.2017 z dnia 23
października 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
31.10.2017 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.342.2017 z dnia 23
października 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.341.2017 z dnia 23
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.340.2017 z dnia 23
października 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.339.2017 z dnia 20
października 2017 R.
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.338.2017 z dnia 19
października 2017 R.
w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.337.2017 z dnia 19
października 2017 R.
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.336.2017 z dnia 18
października 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.127.2017 z dnia 18 kwietnia
2017r. w sprawie wygaszenia przysługującego Zespołowi
Szkół Integracyjnych w Lubinie prawa trwałego zarządu na
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.335.2017 z dnia 18
października 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.334.2017 z dnia 17
października 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
27.10.2017 07:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.333.2017 z dnia 17
października 2017 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2017 15:48 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.332.2017 z dnia 16
października 2017 R.
w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2017 15:48 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.331.2017 z dnia 16
października 2017 R.
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2017 08:03 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.330.2017 z dnia 13
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2017 08:03 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.329.2017 z dnia 12
października 2017 R.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie
zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w
roku 2017."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2017 08:03 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.328.2017 z dnia 10
października 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
17.10.2017 08:03 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.327.2017 z dnia 10
października 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
11.10.2017 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.326.2017 z dnia 10
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
10.10.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.325.2017 z dnia 10
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
10.10.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.324.2017 z dnia 9
października 2017 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
10.10.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.323.2017 z dnia 6
października 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
10.10.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.322.2017 z dnia 5
października 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia własności nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)