Lubin, dnia  13 wrzesnia  2017r.
 
RM.0002.08.2017
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 19 września  2017r. o godz. 14.00  XXXII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 63/2017.
3. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 46/2017.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Jankowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:15.09.2017 07:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Jankowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak