Lubin, dnia  30 sierpnia  2017r.
 
RM.0002.07.2017
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 5 września  2017r. o godz. 14.00  XXXI sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubinie i nadania statutu, zmienionej uchwałą nr XXVIII/256/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28.03.2017r.  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 53/2017.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów na wydzielonym rachunku, gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 54/2017.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017r. -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 55/2017.
5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/275/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017r. -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 56/2017.
6. Uchwała w sprawie zmiany treści tablicy pomnika -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 57/2017.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 58/2017.
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2017r.-  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 59/2017.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata  2017-2037-  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 60/2017.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/40/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 61/2017.
11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:31.08.2017 15:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:31.08.2017 15:47