Gmina Miejska Lubin wykorzystuje środki Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
dla poprawy jakości infrastruktury gminnej.
 
w ramach Działania nr 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania nr 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkurs horyzontalny w Osi Priorytetowej nr 5 Transport
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie
 
Cel Projektu
Głównym celem projektu jest poprawa warunków ruchu oraz nośności konstrukcji nawierzchni jezdni w ciągu komunikacyjnym łączącym skrzyżowanie z drogą krajową nr 3 (E65 należącą do sieci TEN-T) z centrum logistycznym Jeronimo Martins Dystrybucja. Realizacja inwestycji będzie początkiem rozbudowy infrastruktury prowadzącej do granicy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.  
 
Przedmiotem projektu
Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie ulicy Ścinawskiej, Alei Niepodległości (wraz z przebudową skrzyżowania tych ulic z ul. Paderewskiego), Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (wraz z budową dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w ciągu tej ulicy) i ulicy Granitowej w Lubinie. Projekt obejmuje swoim zakresem także przebudowę chodników, dróg rowerowych, miejsc postojowych, zatok autobusowych. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.
Wszystkie elementy drogi będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa, nośności i stateczności konstrukcji, warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej.
Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zakłada się, iż dzięki realizacji zadania, stworzone zostaną komfortowe warunki, umożliwiające dostawę i odbiór towarów do i z Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Polska S.A., które jest właścicielem sieci ponad 2.650 supermarketów BIEDRONKA, zatrudniających w sumie ponad 55.000 pracowników. Znacznej poprawie ulegną również warunki i bezpieczeństwo komunikacyjne w granicach administracyjnych miasta powiatowego Lubin. Przebudowa i modernizacja „starego” układu komunikacyjnego, wprowadzi także nową estetykę i ład przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
 
Efekty realizacji projektu:
Produkt: Długość przebudowanych dróg gminnych [km] - 2018 3.4
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami [szt.] - 1
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełno sprawnościami – [szt] - 1
Wartość całkowita Projektu wynosi 29 360 458,86 PLN w tym kwota dofinansowania z UE: 24 956 390,03 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:29.08.2017 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zdzisław Przepiórski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak