Sierpień 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:17.08.2017 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.09.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.09.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
22.09.2017 12:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 R.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2017 r z
zakresu..."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2017 z dnia 31
sierpnia 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2017 z dnia 30
sierpnia 2017 R.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
Lubina za I półrocze 2017 roku."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2017 z dnia 30
sierpnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2017 z dnia 29
sierpnia 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2017 z dnia 29
sierpnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2017 z dnia 29
sierpnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2017 z dnia 29
sierpnia 2017 R.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych na realizację zadania publicznego..."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2017 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.280.2017 z dnia 28
sierpnia 2017 R.
w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na
terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2017 z dnia 25
sierpnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2017 z dnia 25
sierpnia 2017 R.
w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkownika
wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2017 z dnia 24
sierpnia 2017 R.
w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od
Powiatu Lubińskiego."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.276.2017 z dnia 23
sierpnia 2017 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia..."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.275.2017 z dnia 23
sierpnia 2017 R.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora III
Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.274.2017 z dnia 23
sierpnia 2017 R.
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 4
w Lubinie oraz uchylenia udzielonych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
01.09.2017 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.273.2017 z dnia 23
sierpnia 2017 R.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz
udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.272.2017 z dnia 22
sierpnia 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.271.2017 z dnia 22
sierpnia 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.232.2017 z dnia 12 lipca
2017r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2017 z dnia 18
sierpnia 2017 R.
w sprawie wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu
na nieruchomościach."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2017 z dnia 16
sierpnia 2017 R.
w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Powiatu
Lubińskiego."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2017 z dnia 16
sierpnia 2017 R.
w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Powiatu
Lubińskiego."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2017 z dnia 16
sierpnia 2017 R.
w sprawie wygaszenia przysługującego Zespołowi Szkół nr
2 w Lubinie prawa trwałego zarządu na nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2017 z dnia 16
sierpnia 2017 R.
w sprawie wygaszenia przysługującego Zespołowi Szkół nr
1 w Lubinie prawa trwałego zarządu na nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 12:14 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)