Lubin, dnia  26 lipca  2017r.
 
RM.0002. 06.2017
 
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 01 sierpnia  2017r. o godz. 14.00  XXX sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową  -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 47/2017.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 65 miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 48/2017.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Bilet+” dla dzieci i młodzieży Gminy Miejskiej Lubin -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 49/2017.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:26.07.2017 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:26.07.2017 13:45