Lipiec 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lipiec 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.07.2017 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:17.08.2017 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia
2017r. w sprawie szczegółowych zasad..."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.251.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.250.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie nieodpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.249.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
świadczeń rodzinnych."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.247.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie upoważnień do prowadzenia spraw dotyczących
świadczenia wychowawczego."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.246.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 08:24 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2017 z dnia 31
lipca 2017 R.
w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
28.07.2017 12:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.244.2017 z dnia 27
lipca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
28.07.2017 12:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.243.2017 z dnia 26
lipca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
28.07.2017 12:53 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.242.2017 z dnia 25
lipca 2017 R.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:53 Zmieniono tytuł załącznika z "arządzenie P.0050.237.2017
z dnia 18 lipca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali." na "Zarządzenie P.0050.237.2017 z
dnia 18 lipca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:53 Zmieniono tytuł załącznika z "arządzenie P.0050.238.2017
z dnia 20 lipca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał." na "Zarządzenie P.0050.238.2017 z dnia 20 lipca
2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "arządzenie P.0050.241.2017 z dnia 24 lipca
2017 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za dwa kwartały 2017 roku." na "Zarządzenie
P.0050.241.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za dwa kwartały 2017 roku."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "arządzenie P.0050.240.2017 z dnia 24 lipca
2017 R.
w sprawie nabycia czterech lokali mieszkalnych przez Gminę
Miejską Lubin." na "Zarządzenie P.0050.240.2017 z dnia 24
lipca 2017 R.
w sprawie nabycia czterech lokali mieszkalnych przez Gminę
Miejską Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "arządzenie P.0050.239.2017 z dnia 20 lipca
2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały." na "Zarządzenie P.0050.239.2017 z dnia 20 lipca
2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:51 Dodano załącznik "arządzenie P.0050.241.2017 z dnia 24
lipca 2017 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych za dwa kwartały 2017 roku."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:51 Dodano załącznik "arządzenie P.0050.240.2017 z dnia 24
lipca 2017 R.
w sprawie nabycia czterech lokali mieszkalnych przez Gminę
Miejską Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:51 Dodano załącznik "arządzenie P.0050.239.2017 z dnia 20
lipca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu
uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:51 Dodano załącznik "arządzenie P.0050.238.2017 z dnia 20
lipca 2017 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów
uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:51 Dodano załącznik "arządzenie P.0050.237.2017 z dnia 18
lipca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali."

(Tomasz Przyszlak)
26.07.2017 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2017 z dnia 17
lipca 2017 R.
w sprawie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
25.07.2017 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2017 z dnia 4
lipca 2017 R.
w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników
majątkowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy
jednostki, w przypadku zmiany dyrektora przedszkola, szkoły
lub placówki oświatowej."

(Tomasz Przyszlak)
25.07.2017 10:21 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.222.2017 z dnia 4
lipca 2017 R.
w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników
majątkowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy
jednostki, w przypadku zmiany dyrektora przedszkola, szkoły
lub placówki oświatowej.

(Tomasz Przyszlak)
20.07.2017 11:18 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)