Czerwiec 2017

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czerwiec 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.06.2017 15:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.07.2017 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.07.2017 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2017 z dnia 30
czerwca 2017 R.
w sprawie utworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych
stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w
razie wystąpienia sytuacji kryzysowych lub wojny."

(Tomasz Przyszlak)
07.07.2017 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2017 z dnia 30
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
07.07.2017 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2017 z dnia 30
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017 r."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2017 09:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2017 z dnia 30
czerwca 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.70.2017 z dnia 6 marca
2017r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
04.07.2017 09:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.217.2017 z dnia 30
czerwca 2017 R.
w sprawie zbycia nieruchomości jako terenu dodatkowego na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2017 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.216.2017 z dnia 30
czerwca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
03.07.2017 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.215.2017 z dnia 29
czerwca 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o
udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony
środowiska planowane do realizacji w 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
29.06.2017 13:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.214.2017 z dnia 29
czerwca 2017 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
29.06.2017 13:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2017 z dnia 28
czerwca 2017 R.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia
stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2017 z dnia 27
czerwca 2017 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej i takim samym udziałem
w gruncie."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2017 z dnia 27
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.550.2012 z dnia 21
grudnia 2012r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.210.2017 z dnia 27
czerwca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.209.2017 z dnia 26
czerwca 2017 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.208.2017 z dnia 26
czerwca 2017 R.
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2017 z dnia 22
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2017 z dnia 22
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
28.06.2017 10:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2017 z dnia 22
czerwca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali należących do zasobu Gminy Miejskiej
Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2017 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2017 z dnia 16
czerwca 2017 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu
nabycia własności nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
21.06.2017 11:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2017 z dnia 14
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2017 z dnia 14
czerwca 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia
2017r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
realizacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu miasta Lubina."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2017 z dnia 14
czerwca 2017 R.
w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2017 z dnia 13
czerwca 2017 R.
w sprawie należności czynszowych związanych z
użytkowaniem lokali mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2017 z dnia 13
czerwca 2017 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego w Gminie Miejskiej Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2017 z dnia 12
czerwca 2017 R.
zmieniające zarządzenie P.0050.183.2017 z dnia 5 czerwca
2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowych..."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2017 z dnia 12
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu
Miejskiego w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
19.06.2017 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2017 z dnia 12
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."

(Tomasz Przyszlak)
13.06.2017 12:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.195.2017 z dnia 9
czerwca 2017 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa
pierwokupu nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
09.06.2017 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
09.06.2017 15:11 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.187.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.194.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka
Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie za 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.193.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie za
2016r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.192.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Kultury Muza w Lubinie za 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.191.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum
Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.190.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum
Historycznego w Lubinie za 2016r."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.189.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji
zadania publicznego z zakresu...."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.188.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2017 z dnia 8
czerwca 2017 R.
w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 16:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2017 z dnia 7
czerwca 2017 R.
w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości oraz
zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 15:58 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)